SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Socialt udsatte borgeres brug af velfærdssystemet
Download publication (10,395 KB)
Share
Report

Socialt udsatte borgeres brug af velfærdssystemet

Samfundsøkonomiske aspekter

Share
Denne undersøgelse kortlægger, hvordan og hvor meget de socialt mest udsatte danskere bruger velfærdssystemets ydelser – og hvilke omkostninger, der er forbundet med denne brug. Undersøgelsen har et kvantitativt perspektiv og trækker på registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen om danskere mellem 18 og 79 år.
Der findes i forvejen en del viden om, hvordan socialt udsatte grupper bruger enkelte dele af velfærdssystemet – fx stofmisbrugeres brug af misbrugsbehandlingen eller hjemløse borgeres brug af herberger. Imidlertid mangler der viden om, hvordan indsatser og ydelser bruges på tværs af velfærdssystemet, og hvordan denne brug hænger sammen med graden af udsathed. Formålet med denne undersøgelse er at få bedre viden om dette – og dermed også bedre viden om de samfundsøkonomiske aspekter af den sociale udsathed. Undersøgelsen indkredser således udsathedens omkostninger på et samfundsmæssigt plan, når man kigger på tværs af det samlede velfærdssystem.
Ud over analyserne af udsatte gruppers brug af velfærdssystemet og de samfundsmæssige udgifter hertil, indeholder undersøgelsen også tre andre analytiske fokusområder: Beskæftigelse og forsørgelse i de udsatte grupper, de geografiske aspekter af udsathed og brug af velfærdssystemet, og endelig udsatheden set i forhold til familiebaggrund.
Undersøgelsen er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond
Benjaminsen, L., Birkelund, J. F., Ememark, M. H., & Andrade, S. B. (2018). Socialt udsatte borgeres brug af velfærdssystemet: Samfundsøkonomiske aspekter. København: VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. VIVE Rapport
Author(s) Lars Benjaminsen, SFI
Jesper Fels Birkelund
Morten Holm Ememark, SFI
Stefan Bastholm Andrade, SFI
Publication date 06.06.2018
Publisher VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Language Danish
E-ISBN 978-87-7119-501-9
Nr. of pages 200
Publication No.
keywords Vulnerable groups, Welfare State
Contact person

Lars Benjaminsen

Contact person
DIRECT +45 33 48 09 10 EMAIL lab@vive.dk

Other related SFI-Research

Search on en.sfi.dk