SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social indsats til borgere med erfaring fra salg af sex
Download publication (2,620 KB)
Share
SFI Notat

Social indsats til borgere med erfaring fra salg af sex

En implementeringsguide til at arbejde med CTI-metoden. Erfaringer fra projektet Exit Prostitution

Share
Formålet med denne guide er at give endnu flere kommuner inspiration og vejledning til, hvordan man kan implementere og arbejde med CTI-forløb over for borgere med prostitutionserfaring.
Manglende viden om borgere med prostitutionserfaringer gør det svært for kommunerne at hjælpe borgerne med de udfordringer, som de oplever i forbindelse med prostitution. Nogle borgere er i kontakt med de kommunale tilbud, fx beskæftigelsesog/eller socialforvaltningen, uden at kommunen kender til borgerens prostitutionserfaring. Andre borgere med prostitutionserfaringer er slet ikke i kontakt med kommunale tilbud. Dette kan bl.a. skyldes frygt for økonomiske repressalier eller manglende tillid til det offentlige system.
Denne guide giver en introduktion til, hvordan kommuner kan arbejde med målgruppen af borgere, der har erfaringer fra salg af seksuelle ydelser og kan have behov for en målrettet indsats. Guiden beskriver, hvad der kendetegner borgere i målgruppen, hvordan man kommer i kontakt med dem, hvordan man kan forstå deres eventuelle problemer og hjælpe dem med at løse disse udfordringer med afsæt i CTI-metoden.
News and articles about this publication
Mehlsen, L., Amilon, A., & Henriksen, T. D.Social indsats til borgere med erfaring fra salg af sex: En implementeringsguide til at arbejde med CTI-metoden. Erfaringer fra projektet Exit Prostitution
Author(s) Line Mehlsen, SFI
Anna Amilon, SFI
Theresa Dyrvig, SFI
Publication date 27.04.2017
Language Danish
Nr. of pages 27
Publication No.
Department Employment, Education and Social Inclusion
keywords Vulnerable groups, Theory and methods
Contact person

Line Mehlsen

Contact person
DIRECT +45 33 69 77 07 EMAIL lme@vive.dk
Project

This publication is part of the project "Exit prostitution"

Other related SFI-Research

Search on en.sfi.dk