SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Exit Prostitution
Download publication (635 KB)
Share
SFI Notat

Exit Prostitution

Midtvejsnotat

Share
Dette midtvejsnotat omhandler projektet ”Exit prostitution”. Exit-projektet blev påbegyndt i april 2012 og løber til udgangen af 2015 og befinder sig i øjeblikket midtvejs i projektets afprøvningsfase. I projektet anvendes metoden Critical Time Intervention (CTI), der er en evidensbaseret socialfaglig metode, som er afprøvet med succes i forhold til hjemløshed både nationalt og internationalt. Målet med anvendelsen af metoden er, at borgere med prostitutionserfaringer, som ønsker at ophøre med salg af seksuelle ydelser eller ønsker at opleve en forbedring af deres livsvilkår får hjælp og støtte til det. Exit-projektet er dermed en central socialpolitisk indsats overfor borgere i prostitution i det danske samfund.
I dette notat belyser vi midtvejsresultater for, hvordan udviklingen er for de borgere, der er nået halvt igennem et CTI-forløb. I den afsluttende evaluering af projektet i 2015 vil grundlaget for at identificere resultater basere sig på flere observationer end dette midtvejsnotat, idet flere borgere vil være opstartet i et CTI-forløb, og flere vil have gennemført et helt CTI-forløb.
Notatet har til formål at belyse omfanget af borgere, der er star-tet i et CTI-forløb, og hvilke karakteristika disse borgere har. Derudover er formålet at belyse borgernes mentale trivsel, prostitutionsaktivitet og egen oplevelse af udvikling undervejs i forløbet. Endelig giver vi en status på, om CTI-metoden anvendes i overensstemmelse med metodens grundlæggende principper (fidelitet) i de kommuner, som indgår i projektet.
Henriksen, T. D., Aslaug Kjær, A., & Christensen, G.Exit Prostitution: Midtvejsnotat
Author(s) Theresa Dyrvig, SFI
Agnete Aslaug Kjær, SFI
Gunvor Christensen, SFI
Publication date 23.02.2015
Language Danish
Nr. of pages 77
Publication No.
Department Social Policy and Welfare
keywords Vulnerable groups, Marginalization
Project

This publication is part of the project "Exit prostitution"

Search on en.sfi.dk